en

TERVEZÉS 

 

A START KONTAKT Kft. a tulajdonosokhoz köthető egyéb cégeken keresztül több mint 25 éves gyakorlattal rendelkezik az olaj és gáz valamint a vegyi és élelmiszer ipar területén alkalmazott nyomástartó berendezések és rendszerek, tárolótartályok, acélszerke- zetek tervezése területén.

 

Szakembereink szakértelme, tapasztalata és az újdonságokra való nyitottság biztosítja cégünk folyamatos fejlődését, megbí- zóink számára pedig magas színvonalú teljesítést, melyet számunkra megrendelőink visz- szatérő megbízásai igazolnak.

 

 

Üdvözöljük a Start Kontakt Kft. honlapján!

 

A Start Kontakt Kft-t a tulajdonosok kisvállalkozásként alapították.

 

A tulajdonosok célja nyomástartó berendezések, veszélyes folyadékokhoz olvadékokhoz és egyéb anyagokhoz tárolótartályok, acélszerkezetek gyártása, valamint ipari csővezetékek szerelése területén kihasználni azokat a piaci réseket, amelyek a nagyvállalatok számára gazdaságtalanok és érdektelenek. Az adott területeken a cég vezetése és dolgozóinak döntő többsége több mint 25 éves, különböző prominens iparvállalatoknál szerzett gyakorlattal rendelkezik.  

 

 

 

 

A fenti tevékenység mellett fontos piaci területünk a nyomástartó berendezések időszakos hatósági vizsgálatra való előkészítése, illetve ezen berendezések és tároló tartályok szakértői felülvizsgálata. A tevékenységet nagy gyakorlattal rendelkező szakembereink végzik.

 

Az előzőeken felül meghatározó piaci szegmens a nyomástartó berendezések, tároló tartályok, acélszerkezetek, gáztechnológiai rendszerek és csővezetékek tervezése.

 

Mérnöki tevékenységet támogató programokkal rendelkezünk a nyomástartó berendezések területén az EN13445, AD2000, ASME szabvány sorozatok szerint. Rendelkezünk még hőtechnikai számításokat segítő szoftverrel, acélszerkezetek statikai ellenőrzését EUROCODE szabvány szerint lehetővé tevő programrendszerrel, valamint 3D tervezést segítő CreoView programmal.

 

A kft. minőségirányítási rendszere az MSZ EN ISO 9001/2015 szabvány szerint a TÜV által minősített. Rendelkezünk e mellett MSZ EN ISO 3834-2, valamint az EN 1090 szabványok szerinti gyártóművi tanúsítással is. Az 1/2016 NGM rendelet hatálya alá tartozó veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályaival kapcsolatos teljes körű tevékenység szintén tanúsított és hatóságilag engedélyezett.

 

A vevőink számára az előnyt a gyors reagálás, a pontos munkavégzés, a megbízható minőség, a vezetés és a dolgozók szakértelme biztosítja. A bonyolult feladatok számunkra nem akadályt, hanem inspirációt jelentenek.

 

 

 


A Start Kontakt Kft. a személyes adatokat a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, “GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően kezeli, valamint a saját adatkezelési szabályzatában előírtaknak megfelelően végzi.

 

 

Nyomásfokozó berendezés tervezése tárolótartályokkal és acélszerkezettel.

Megrendelő:

LISS Kft. Répcelak

Nagynyomású ipari csővezetékrendszerek -széndioxid, argon, nitrogén-, valamint csőhidak és tartószer- kezetek tervezése.

Megrendelő:

LISS Kft. Répcelak

Újudvari propán-bután töltőüzem biztonsági rendszer átalakítása és szagosítatlan butángáz elkülönített tárolásának technológiai kialakítása. Létesítési engedélyezési terv, valamint kivitelei terv.

Megrendelő:

TOTAL HUNGARIA Kft. Budaörs

Utószeparátor átalakítási terve, szeparátor mérőhíd-rendszer, valamint kútbekötő vezeték rendszer terve.

Megrendelő:

GEOINFORM Kft. Szolnok

NAFTA INA horvátországi finomító üzemében felállított R101, R102, R103 jelű kéntelenítő reaktarok gyártási engedélyzési tervei.

Megrendelő:

PV-PLAN Mérnöki Iroda Budapest

PALL projekt készüléke- inek - (különböző nyo- mástartó edények hőcserélők) - gyártási engedélyzési tervei.

Megrendelő:

DKG-EAST Zrt. Nagykanizsa

Különböző teljesítményű altatógáz előállító rend- szerek készülékeinek (reaktor, mosótornyok, kondenzátor, gazométer, vízellátás, oldókád, víz- gőz szeparátor, komp- resszor egység, tartó- szerkezetek) tervezése.

Megrendelő:

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Répcelak